Tour đảo

 

NGÀY KHỞI HÀNH: VUI LÒNG LH: 0258.3528008 – 3818191

THỜI GIAN ĐI: 2 NGÀY 1 ĐÊM.

GIÁ: 1.560.000 VNĐ / KHÁCH (Áp dụng cho đoàn từ 04-08 khách)

Lưu ý: Giá Tour phụ thuộc vào thời điểm, số lượng khách và theo nhu cầu dịch vụ của khách hàng.

 

NGÀY KHỞI HÀNH: VUI LÒNG LH: 0258.3818191 – 0258.3818189

THỜI GIAN ĐI: TRONG NGÀY.

GIÁ: 730.000 vnđ / khách

Lưu ý: Giá Tour phụ thuộc vào thời điểm, số lượng khách và theo nhu cầu dịch vụ của khách hàng.

 

NGÀY KHỞI HÀNH: VUI LÒNG LH: 0258.3528008 – 3818191

THỜI GIAN ĐI: 2 NGÀY 1 ĐÊM.

GIÁ: 1.600.000 vnđ / Phòng 2 người – Áp dụng cho khách lẻ

Giá: 650.000 vnđ / Khách – Áp dụng cho khách đoàn

Lưu ý: Giá Tour phụ thuộc vào thời điểm, số lượng khách và theo nhu cầu dịch vụ của khách hàng.

 

NGÀY KHỞI HÀNH: VUI LÒNG LH: 0258.3528008 – 3818191

THỜI GIAN ĐI: TRONG NGÀY.

GIÁ: + TÀU GỖ: 490.000 vnđ / Khách 

         + CA NÔ  : 790.000 vnđ / Khách 

Lưu ý: Giá Tour phụ thuộc vào thời điểm, số lượng khách và theo nhu cầu dịch vụ của khách hàng.

 

NGÀY KHỞI HÀNH: VUI LÒNG LH: 0258.3818191 – 0258.3818189

THỜI GIAN ĐI: TRONG NGÀY.

GIÁ: 270.000 vnđ / Khách.

Lưu ý: Giá Tour phụ thuộc vào thời điểm, số lượng khách và theo nhu cầu dịch vụ của khách hàng.

 

NGÀY KHỞI HÀNH: VUI LÒNG LH: 0258.3528008 – 3818191

THỜI GIAN ĐI: TRONG NGÀY.

GIÁ: 350.000 vnđ / Khách.

Lưu ý: Giá Tour phụ thuộc vào thời điểm, số lượng khách và theo nhu cầu dịch vụ của khách hàng.